Hosting 5k

5.000 VNĐ

1 tháng

Dung lượng
300 MB
Băng thông
10 GB
Tên miền
1 (Miễn phí)
MySQL
1 Database
SSL
Miễn phí

Hosting 15k

15.000 VNĐ

1 tháng

Dung lượng
1 GB
Băng thông
10 GB
Tên miền
1 (Miễn phí)
MySQL
1 Database
SSL
Miễn phí

Hosting 20k

20.000 VNĐ

1 tháng

Dung lượng
2 GB
Băng thông
20 GB
Tên miền
1 (Miễn phí)
MySQL
1 Database
SSL
Miễn phí

Hosting 38k

38.000 VNĐ

1 tháng

Dung lượng
3 GB
Băng thông
30 GB
Tên miền
3 (Miễn phí)
MySQL
3 Database
SSL
Miễn phí

Hosting 50k

50.000 VNĐ

1 tháng

Dung lượng
5 GB
Băng thông
50 GB
Tên miền
5 (Miễn phí)
MySQL
5 Database
SSL
Miễn phí

Hosting 68k

68.000 VNĐ

1 tháng

Dung lượng
8 GB
Băng thông
Không giới hạn
Tên miền
10 (Miễn phí)
MySQL
10 Database
SSL
Miễn phí

Hosting 120k

120.000 VNĐ

1 tháng

Dung lượng
15 GB
Băng thông
Không giới hạn
Tên miền
15 (Miễn phí)
MySQL
15 Database
SSL
Miễn phí

Hosting 200k

200.000 VNĐ

1 tháng

Dung lượng
30 GB
Băng thông
Không giới hạn
Tên miền
Không giới hạn
MySQL
20 Database
SSL
Miễn phí

Hosting 300k

300.000 VNĐ

1 tháng

Dung lượng
50 GB
Băng thông
Không giới hạn
Tên miền
Không giới hạn
MySQL
50 Database
SSL
Miễn phí