Level 1- E3

2.500.000

1 tháng

Intel E3-1230v5 3.40 Ghz
8GB RAM
1TB HDD/240G SSD Drive
1000Mbps/4Mpbs Speed
Default AntiDDOS

Level 2 - E5

3.000.000

1 tháng

Intel E5-2670 2.60 Ghz CPU
16GB RAM
450 TB SAS/240G SSD Drive
1000Mbps/4Mpbs Speed
Default AntiDDOS

Level 3 - 2xE5

4.000.000

1 tháng

2x Intel E5-2670 2.60 Ghz
32GB RAM
450 TB SAS/240G SSD Drive
1000Mbps/6Mpbs Speed
Default AntiDDOS

Level 4 - 2xE5

6.000.000

1 tháng

2x Intel E5-2678 v3 2.50 Ghz
32GB RAM
450 TB SAS/240G SSD Drive
1000Mbps/6Mpbs Speed
Default AntiDDOS

BÁN SERVER

DELL R620

Liên hệ

2 x Intel Xeon E5-2650
16GB RAM
SATA/SAS/SSD 2.5IN
Liên hệ
Default AntiDDOS

CHỖ ĐẶT

Colo Viettel IDC

1.500,000/1 tháng

Rack: 1U Rack space
Tốc độ trong nước: 1000Mbps
Tốc độ quốc tế: 4Mbps
IP: 1
Dịch vụ: 24/24 Support

Tủ Rack

Rack 1

99,999,999 / 1 tháng

Rack: 42U Rack space
Tốc độ trong nước: 200Mbps-10Gbps
Tốc độ quốc tế: 6Mpbs-100Mbps