VPS Mini

98.000 VNĐ

1 tháng

vCpu
1 Core
RAM
1 GB
Ổ đĩa
20 GB SSD
Băng thông
Không giới hạn
Default AntiDDOS

A1

286.000 VNĐ

1 tháng

vCpu
2 Core
RAM
2 GB
Ổ đĩa
30 GB SSD
Băng thông
Không giới hạn
Default AntiDDOS

A2

398.000 VNĐ

1 tháng

vCpu
3 Core
RAM
4 GB
Ổ đĩa
40 GB SSD
Băng thông
Không giới hạn
Default AntiDDOS

A3

526.000 VNĐ

1 tháng

vCpu
3 Core
RAM
6 GB
Ổ đĩa
60 GB SSD
Băng thông
Không giới hạn
Default AntiDDOS

B1

886.000 VNĐ

1 tháng

vCpu
4 Core
RAM
8 GB
Ổ đĩa
80 GB SSD
Băng thông
Không giới hạn
Default AntiDDOS

B2

1.066.000 VNĐ

1 tháng

vCpu
4 Core
RAM
10 GB
Ổ đĩa
100 GB SSD
Băng thông
Không giới hạn
Default AntiDDOS

B3

1.398.000 VNĐ

1 tháng

vCpu
6 Core
RAM
12 GB
Ổ đĩa
120 GB SSD
Băng thông
Không giới hạn
Default AntiDDOS

B4

1.886.000 VNĐ

1 tháng

vCpu
8 Core
RAM
16 GB
Ổ đĩa
150 GB SSD
Băng thông
Không giới hạn
Default AntiDDOS