Tag Archives: Caching servers

CDN LÀ GÌ ? CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CDN

Content delivery networks ( CDN ) là xương sống minh bạch của Internet phụ trách phân phối nội dung. Cho dù chúng ta có biết hay không, mỗi người trong chúng ta đều tương tác với CDN hàng ngày; khi đọc bài viết trên các trang tin tức, mua sắm trực tuyến, xem video YouTube […]